υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Silent Creations δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα στον πελάτη να έχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν (Μελέτη – Σχεδίαση – Παραγωγή) καλύπτοντας όλα τα παρακάτω:

Ταυτότητα προϊόντος
* Ονοματολογία
* Λογότυπο – Σήμα
* Συσκευασία (Packaging Design)

Εταιρική Ταυτότητα
* Ονοματολογία
* Λογότυπο – σήμα
* Επιστολόχαρτα
* Επαγγελματικές Κάρτες
* Φάκελα
* Folder

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
* Σχεδιασμός & Σελιδοποίηση
* Εντύπου/ Περιοδικού / Βιβλίου

Εκδόσεις Περιοδικών – Εφημερίδων
* Σχεδιασμός
* Εκτύπωση

Καταχωρήσεις
Εντύπων/Εφημερίδων
* Concept, σχεδιασμός και υλοποίηση

Αφίσες
* Σχεδιασμός Μακέτας
* Εκτύπωση

Stands Προβολής
& Προώθησης Προϊόντων
* Displays
* Ειδικές Κατασκευές
* Roll-Up

Εσωτερική & Εξωτερική
Διακόσμηση Καταστημάτων
* Μελέτη Χώρου
* Σήμανση
* Μελέτη & Σχεδιασμός

Κοπτικά Γράμματα
* Εκτυπώσεις σε Βιτρίνες
* Σηματοδότηση Αυτοκινήτων