εταιρική ταυτότητα

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταυτότητα είναι τα εξής: Επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελα αλληλογραφίας, εταιρική ή προϊοντική καταχώρηση, έντυπα λογιστηρίου και εσωτερικής διακίνησης, μπλοκ σημειώσεων, ετικέτες, επιγραφή και folder.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ | ΦΑΚΕΛΑ | FOLDER